Zakup oprzyrządowania linii do cięcia

unia

Wapiennik, 05.01.2016r.

KIEPUREX Spółka Jawna
A., P., P. Kiepurowie
Wapiennik 25
42-165 Lipie
Tel. 34 31 88 939

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- Kredyt na innowacje technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego blachy w kręgach.

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Cięty materiał:

 • Stal węglowa w gatunku: DC01, DD11, S235
 • Grubość ciętego materiału: od 0,45mm do 3,0mm

W skład oprzyrządowania powinny wchodzić:

 • – noże do cięcia wzdłużnego
 • – pierścienie stalowo- gumowe (męskie)
 • – pierścienie stalowo- gumowe (żeńskie)
 • – dyski separatora
 • – pierścienie dystansowe
 • – pierścienie poliamidowe

Dane techniczne:

 • Nóż do cięcia wzdłużnego:

  • Wymiar: 310×200 z rowkiem mocującym 11mm
  • grubość 10mm.
  • Tolerancja grubości: a) +/- 0,0025mm
  • b) +/- 0,003mm
  • Tolerancja równoległości: a) 0,005mm
  • b) 0,004mm
  • Chropowatość poniżej 0,4 µm
  • Ilość- 62szt
 • Pierścienie stalowo- gumowe (męskie, żeńskie)

  • Wymiar: 250×200 z rowkiem mocującym 11mm
  • grubości 10, 20mm
  • Tolerancja grubości: a) +/- 0,0025mm
  • b) +/- 0,003mm
  • Równoległość: a) 0,005mm
  • b) 0,004mm
 • Dyski separatora

  • Wymiar: 200×100, grubość 3mm.
  • Ilość: 62szt
 • Pierścienie dystansowe

  • Wymiar: 250×200 ,
  • grubości: 1mm; 1,1mm; 1,2mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,6mm; 2,0mm; 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 10mm; 20mm; 40mm; 80mm.
  • Tolerancja grubości: a) +/- 0,0025mm
  • b) +/- 0,003mm
  • Równoległość: a) 0,005mm
  • b) 0,004mm
  • Płaskość: a) 0,005mm
  • 0,005mm

  • Ilości: 1mm – 60szt
  • 1,1mm- 60szt
  • 1,2mm- 30szt
  • 1,3mm- 60szt
  • 1,5mm- 30szt
  • 1,6mm- 30szt
  • 2,0mm- 60szt
  • 3,0mm- 60szt
  • 4,0mm- 60szt
  • 5,0mm- 60szt
  • 10mm- 40szt
  • 20mm- 40szt
  • 40mm- 40szt
  • 80mm- 20szt
 • Pierścienie poliamidowe

  • Wymiar: 130×100,
  • Grubości: 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 20mm; 40mm; 80mm.
  • Tolerancja grubości: +/- 0,1mm
  • Tolerancja średnicy zewnętrznej: +/- 0,2mm
  • Tolerancja średnicy wewnętrznej: +/- 0,2/ +0,4mm
  • Ilości: 5mm- 60szt
  • 6mm- 60szt
  • 7mm- 60szt
  • 8mm- 60szt
  • 9mm- 60szt
  • 10mm- 60szt
  • 20mm- 60szt
  • 40mm- 60szt
  • 80mm- 30szt

Postanowienia ogólne:

 • zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wybranych pozycji z zestawienia.
 • zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego blachy w kręgach do realizacji projektu, umożliwiająca produkcję profili wzdłużnie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła.

Zamawiający wymaga, aby oprzyrządowanie było nowe oraz posiadało wszystkie wymagane prawem europejskim dokumenty dopuszczające je do użytkowania, a także spełniało parametry wyszczególnione w zapytaniu.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę jednostkową za każdy w/w element oraz cenę całkowitą.
 2. Parametry techniczne oprzyrządowania.
 3. Nazwę oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

 • – Cena netto
 • – Termin dostawy(dostępność)
 • – Szkolenie pracowników

Termin złożenia oferty:

Prosimy o złożenie oferty ostatecznie do 12.01.2016r.

Specyfikacja do zapytania ofertowego

dotyczącego zakupu oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert:

L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

NOŻE DO CIĘCIA:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 5.500 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 7.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 6.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 7.500 euro przy zachowaniu tolerancji a.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 6.500 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 8.000euro przy zachowaniu tolerancji a.

PIERŚCIENIE STALOWO-GUMOWE(męskie, żeńskie):

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 10.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 12.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 11.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 13.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 12.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 14.000euro przy zachowaniu tolerancji a.

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 16.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 18.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 18.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę do 20.000 euro przy zachowaniu tolerancji a.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 18.000 euro przy tolerancjach b;
dopuszcza się cenę powyżej 20.000euro przy zachowaniu tolerancji a.

DYSKI SEPARATORA:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 1.300euro

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 1.301 do 1.400 euro;

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 1.400euro.

PIERŚCIENIE POLIAMIDOWE:

3 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę do 3.500euro

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę od 3.501 do 4.000 euro;

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje cenę powyżej 4.000euro.

15

2.

Termin dostawy

4 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 15.02.2016r.;
2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy do 15.03.2016r.

1 punkt – otrzyma oferent, który zaproponuje termin dostawy po 15.03.2016r.

4

3.

Szkolenia pracowników

2 punkty – otrzyma oferent, który zaproponuje poniższe usługi związane z serwisem:

-szkolenie pracowników pod względem prawidłowego uzbrajania linii do cięcia wzdłużnego w noże do cięcia oraz separatory, dystanse i przekładki.

0 punktów – otrzyma oferent, który nie zaproponuje usług związanych ze szkoleniem pracowników pod względem prawidłowego uzbrajania linii.

2

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Przemysław Kiepura
(tel. 509 970 910)
kiepurex@op.pl

Firma KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom, za złożenie ofert dotyczących zakupu oprzyrządowania linii do cięcia wzdłużnego.


Pragniemy jednocześnie poinformować, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty zaproponowane przez firmy DIENES Sp. z o.o. oraz  Firmę Handlowo-Usługową IKA-TECH.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w przetargu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.