O firmie

post_1Naszą działalność rozpoczęliśmy od 01.02.1999 r. Zajmujemy się produkcją rur i profili stalowych ze szwem zgrzewanych indukcyjnie. Siedziba firmy i jeden zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Wapiennik 25, 42-165 Lipie, z kolei drugi zakład produkcyjny, nowoczesna hala produkcyjno – magazynowa wybudowana na przełomie 2006/2007 posiadająca 5 suwnic (możliwość szybkiego załadunku) oraz bocznicę kolejową (która ułatwia dostawy blachy , znajduje się w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 20, 98-355 Działoszyn.

W 2001 r. w firmie została zakupiona pierwsza całkowicie zmechanizowana linia do tej produkcji, która automatycznie zwiększyła poziom produkcji. W 2003 r. zakupiliśmy kolejną linię, która rozszerzyła nasz asortyment, co pozwoliło zdobywać nowych klientów i poszerzać rynek zbytu. Na przełomie 2004/2005 roku uruchomiliśmy kolejną, już trzecia, linię do tej produkcji, która uzupełniła swoimi możliwościami brakujący asortyment.

post_2W latach 2006/2007 w naszym zakładzie stanęła czwarta już linia, związana z produkcją rur i profili stalowych ze szwem. W chwili obecnej w naszym zakładzie na czterech liniach, wytwarza się ok. 30 000 ton rur i profili rocznie.

Blachę do naszego zakładu sprowadzamy w kręgach, i na własnej linii do cięcia wzdłużnego przygotowujemy ją do dalszego procesu technologicznego wytwarzania naszych wyrobów.

Park maszynowy, który posiada „KIEPUREX”, jest nowoczesny, spełniający europejskie normy. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wysokie umiejętności i kwalifikacje, która została odpowiednio przeszkolona. Produkty naszej firmy są wysokiej jakości co jest potwierdzone międzynarodowym certyfikatem jakości ISO 9001, który to certyfikat firma otrzymała w 2004 r. Produkty te są wykonywane z blach o grubościach 0.6 mm – 2,5 mm.

Nasze produkty są sprzedawane na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Nasze produkty na życzenie klienta są badane pod kątem szczelności prądami wirowymi. Mogą mieć usuniętą wewnętrzną wypływkę jak również mogą być pocięte na wymiar produkcyjny określony przez odbiorcę.

Zapewniamy szybką realizację zamówień (firma posiada 6 samochodów ciężarowych), konkurencyjne ceny, a dla stałych odbiorców negocjowane warunki sprzedaży. Głównymi cechami działań firmy jest ugruntowanie współpracy z solidnymi partnerami handlowymi, zwracanie szczególnej uwagi na jakość towarów i usług, ciągłe poszukiwanie nowych odbiorców i ciągłe poszerzanie oferty handlowej.

Mając na uwadze coraz większą dynamikę zmian na rynku, coraz bardziej zaostrzającą się konkurencję, filozofia spółki sprowadza się do jednego pewnika; warunkiem istnienia i rozwoju jest nieustający proces doskonalenia działań i pełna gotowość do sprostania kolejnym wyzwaniom rynku.